Quant a estructura, XMIAA és un sistema de professionals independents, o associats, que generen equips de treball ad hoc per a cada projecte concret, a fi d'oferir-vos les habilitats més actuals i la millor expertesa en les seves disciplines respectives.

(tornar a presentació)