ODA és el mètode en què ens basem per enfocar correctament l'àrea necessària de consell, acompanyament o intervenció. De creació pròpia, respon a tres grans territoris de màrqueting, en una perspectiva d'acció analítica, passant per planificació estratègica, fins a execució tàctica: Observar, Discernir, Atreure.